Hướng dẫn đăng ký Affiliate

Lưu ý

Sau khi đăng ký xong phải chờ xét duyệt bộ phận quản trị
(*) Đăng ký thành công sẽ có giao diện sau: http://www.onncom.com/index.php?dispatch=affiliate_plans.list
Screenshot_4.png